۶ مرداد ۱۴۰۱

برند سازی نشان اسلامی نیازمند مطالعات پشتیبان است

استاد حوزه و دانشگاه در مراسم رونمایی از مجموعه ۵ جلدی «راهنمای زیست بوم طیب» گفت: برند سازی نشان اسلامی […]