۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

همراه با موسسه کیفیت رضوی از طراحی تا استقرار نشان «طیب» در زنجیره محصولات غذایی

مؤسسه کیفیت رضوی با هدف ارتقای کیفیت سبک زندگی براساس معیارهای اسلام ناب محمدی تأسیس شد . این موسسه، استقرار […]