۱۹ آبان ۱۴۰۱

لزوم تجاری سازی سازی نشان طیب در حوزه بین‌الملل

دکتر مصطفی قانعی، دبیرستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در همایش بین‌المللی “غذای طیب” گفت: باید […]