28 جولای 2022

شهرهای یزد و اصفهان؛ پیشگامان توسعه نشان«طیب» در کشور

مشاور موسسه کیفیت رضوی گفت: شهرهای یزد و اصفهان پیشگامان توسعه نشان«طیب» در کشور محسوب می‌شوند. به گزارش روابط عمومی […]

فارسی