۶ مرداد ۱۴۰۱

نشان «طیب» ناظر بر وجود شاخصه‌های اسلامی در استاندارد محصولات است

عضو هیئت مدیره موسسه کیفیت رضوی گفت: نشان «طیب» ناظر بر وجود شاخصه‌های اسلامی در استاندارد محصولات است و خلا […]