توسعه الگوی ارزیابی و رتبه‌بندی طیب در استارتاپ‌ها با همکاری شتاب‌دهنده‌ها