تندیس طیب به مهمانسراهای حرم مطهر رضوی اعطا شد.

فارسی