19 می 2022

نشست تبیین طرح نشان «طیب» در استانداری خراسان شمالی برگزار شد

نشست تبیین طرح نشان «طیب» با حضور مدیرعامل و نمایندگان موسسه کیفیت رضوی در استانداری خراسان شمالی برگزار شد. به […]

فارسی