30 آوریل 2022

ارادت ویژه یزدی‌ها به امام رضا(ع)، نقطه قوتی برای پیشبرد طرح نشان «طیب» است

نماینده موسسه کیفیت رضوی در استان یزد گفت: نشان طیب براساس مبانی اسلامی طراحی شده که ارادت ویژه یزدی‌ها به […]

فارسی