14 ژوئن 2022

سامانه ارزیابی کیفیت «طیب» در استان یزد رونمایی شد

سامانه‌ ارزیابی کیفیت «طیب» به منظور رتبه بندی و ارزیابی محصولات تولیدی، سازمان‌ها، واحد‌های صنفی و واحد‌های آموزشی در استان […]

فارسی