28 جولای 2022

شهرهای یزد و اصفهان؛ پیشگامان توسعه نشان«طیب» در کشور

مشاور موسسه کیفیت رضوی گفت: شهرهای یزد و اصفهان پیشگامان توسعه نشان«طیب» در کشور محسوب می‌شوند. به گزارش روابط عمومی […]
28 جولای 2022

نشان «طیب» ناظر بر وجود شاخصه‌های اسلامی در استاندارد محصولات است

عضو هیئت مدیره موسسه کیفیت رضوی گفت: نشان «طیب» ناظر بر وجود شاخصه‌های اسلامی در استاندارد محصولات است و خلا […]

فارسی