فرم همکاری با ما
“موسسه کیفیت رضوی جهت تکمیل همیاران کیفیت حوزه زعفران (ارزیابی) از نیروهای متخصص این صنعت با ویژگی های ذیل دعوت به همکاری می نماید”
  •  دارای حداقل مدرک کارشناسی ترجیحا مقیم شهر تربت حیدریه یا زاوه باتوانایی استقرار حداقل یک هفته در بازه زمانی مهر تا آذر در منطقه
  •  توانایی کار با سامانه های نرم افزاری
  • مکان فعالیت : قرارگاه زعفران تربت حیدریه (اسکان و تغذیه با قرارگاه است.)

لطفا فرم زیر را به دقت پر نمایید:


فارسی