8 دسامبر 2020

بیانات تولیت محترم آستان قدس رضوی در مورد کیفیت محصولات تولیدی آستان قدس

تولیت محترم آستان در دیدار مدیران و معاونان بنیاد بهره وری موقوفات تاکید کردند که تولیدات آستان قدس باید دارای […]

فارسی