دپارتمان توانمندسازی سازمانی

معرفی

واحد توانمندسازی سازمانی با هدف رشد و تعالی شرکت ها، سازمان ها و موسسات در راستای اقتصاد درونزا و برونگرا راه اندازی شده تا در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی گام بردارد.
یک
ارزیابی و عارضه یابی فصلی سازمان ها و شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود
دو
توانمندسازی و اصلاح فرایندهای مربوط به تعالی و رشد سازمانی
سه
آموزش فرایندهای تعالی و پیشرفت
چهار
همکاری و هدایت در بررسی نتایج ممیزی داخلی
پنج
آموزش و راهنمایی جهت مبانی استانداردهای مربوط به (ISO 9001, ISO14001, ISO45001, ISO22001, ISO50000)
شش
تدوین نقشه راه تعالی، فناوری، استراتژی و دانش شرکت ها

شورای علمی توانمندسازی

این شورا با هدف نظارت و پایش فرایند توانمندسازی و ارائه محتوای علمی مورد نیاز و پشتیبانی تخصصی و علمی از دپارتمان تشکیل شده است و اعضاء آن همگی جزء اساتید مبرز در حوزه های مدیریت در دانشگاه می باشند.

دكتر افخمي

شبکه همکاران


دکتر زمانی

شبکه همکاران


دكتر سهيلي

شبکه همکاران


مهندس امامی

شبکه همکاران


شرکت کنندگان در جایزه تعالی و پیشرفت آستان قدس رضوی

زمینه کاری نام شرکت سطح شرکت در جایزه تعالی و پیشرفت سال 98 سطح شرکت در جایزه تعالی و پیشرفت سال 99
عمران بتن ماشین رضوی تک ستاره تقدیرنامه
مهندسان مشاور و شهرسازی آستان قدس رضوی تعهد به تعالی تقدیرنامه
عمران و توسعه رضوی تک ستاره تقدیرنامه
بناي سبك قدس رضوي ------- تعهد به تعالی
مهندسی آب و خاک قدس رضوی تک ستاره -------
سلامت و دارو یاراطب ثامن
دو ستاره
تقدیرنامه
داروسازی ثامن ------- تعهد به تعالی
سامان داروی هشتم ------- تندیس
شیراز سرم تک ستاره تقدیرنامه
کشاورزی، دامپروری و صنایع تبدیلی کشاورزی رضوی (مزرعه نمونه، باغات، انابد، سرخس، جنوب خراسان)
دو ستاره
تقدیرنامه
قند تربت حیدریه تعهد به تعالی تقدیرنامه
قند چناران تک ستاره تقدیرنامه
آرد قدس رضوی تک ستاره تقدیرنامه
خمیرمایه رضوی تک ستاره تقدیرنامه
فراورده های لبنی رضوی تک ستاره -------
بذر و نهال رضوی تعهد به تعالی تقدیرنامه
نان قدس رضوی(صنایع غذایی رضوی)
چهار ستاره
-------
انرژی و صنایع شهاب خودرو ------- تعهد به تعالی
نخريسي و نساجي خراسان ------- تعهد به تعالی
تهیه و تولید فرش آستان ------- تعهد به تعالی
کمباین سازی ایران
سه ستاره
تقدیرنامه
کسب و کارهای نوین سامان بازار ------- تقدیرنامه
موقوفات موقوفات یزد و کرمان ------- تعهد به تعالی
موقوفات تهران و البرز ------- تعهد به تعالی

توانمند سازی سازمانی


فارسی