امضا تفاهم نامه همکاری بنیاد بهره وری موقوفات و سازمان حرم مطهر با موضوع طراحی و استقرارنظام ارزیابی کیفیت و رتبه بندی بخش های مختلف حرم مطهر

فارسی