ارادت ویژه یزدی‌ها به امام رضا(ع)، نقطه قوتی برای پیشبرد طرح نشان «طیب» است

فارسی